Willem de Boer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32131381.

BTW-nummer: NL 8190.07.237.B01

Klik op onderstaande link om de algemene voorwaarden te openen.
www.willemdeboer.nl/AlgemeneVoorwaardenWdBPS.pdf